top of page
Search

Tax Department- ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΤο Τμήμα Φορολογίας, ενημερώνει ότι, το Σχέδιο για παραχώρηση χορηγίας για αγορά οικοπέδου το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την ανέγερση κατοικίας που υπόκειται σε μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. δυνάμει του Πίνακα Γ του Πέμπτου Παραρτήματος του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου του 2000 όπως εκάστοτε τροποποιείται, προνοεί ότι η χορηγία παραχωρείται με την επιστροφή του δεκατέσσερα τοις εκατό (14%) από τον κανονικό συντελεστή δεκαεννέα τοις εκατό (19%) επί της αξίας οικοπέδων που ορίζονται στην παράγραφο (1) (β)(iii) του Όγδοου Παρατήματος του ιδίου Νόμου.


Πρόσωπο, το οποίο διεκδικεί την χορηγία για οικόπεδο, με βάση το παρόν Σχέδιο, υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση σε ειδικό έντυπο που καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και έχει γνωστοποιηθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 5183 και ημερομηνία 20 Σεπτέμβριου 2019, Γνωστοποίηση Κ.Δ.Π. 302/2019 και το οποίο μπορείτε να βρείτε σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας www.mof.gov.cy κάτω από τον τίτλο «Έμμεση Φορολογία» και στην συνέχεια στο μέρος «Έντυπα», την «Υπεύθυνη Δήλωση για επιστροφή του Φ.Π.Α. που επιβλήθηκε στην αγορά οικοπέδου για ανέγερση κατοικίας που υπόκειται στο μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α.»


Η Υπεύθυνη Δήλωση θα υποβάλλεται στο Επαρχιακό Γραφείο του Τμήματος Φορολογίας, κατά ή μετά την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης για επιβολή μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. για την ανέγερση κατοικίας.


Το Σχέδιο θα εφαρμόζεται για οποιοδήποτε οικόπεδο αγοράστηκε μετά τις 2 Ιανουαρίου, 2018 και επί του οποίου έχει επιβληθεί Φ.Π.Α από τον πωλητή και έχει καταβληθεί από τον αιτητή.


Η παραχώρηση της χορηγίας που προβλέπεται στο εν λόγω Σχέδιο, θα καταβάλλεται στον αιτητή, μετά την εγκατάσταση του αιτητή στην κατοικία του, και αφού προσκομιστεί αντίγραφο λογαριασμού υδατοπρομήθειας, ή ηλεκτρισμού, ή οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων τα οποία θα κρίνονται αναγκαία κατά την εξέταση του αιτήματος για παραχώρηση της χορηγίας και τα οποία θα αποδεικνύουν ότι ο αιτητής χρησιμοποιεί την κατοικία ως κύριο και μόνιμο χώρο διαμονής.


Τμήμα Φορολογίας Σεπτέμβριος 2019

62 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page